Przeprowadzamy konserwacje okresowe oraz doraźnych eksploatacyjne.

Jednocześnie możemy przygotować kompleksowa dokumentacje oceny stanu technicznego podestów ruchomych ( resurs) oraz prowadzić dziennik konserwacji podnośników.